NIRGOS Holding

incoterms 2000, realizace incoterms 2000 v doprave, pripominky k jednotlivym dolozkam Lithuaniarealizace incoterms v doprave Lithuania

EXW = Skupina E

Tato dolozka predstavuje minimalni zavazek prodavajiciho, nebot jeho povinnosti je pouze dat zbozi podle smlouvy k dispozici kupujiciho v dohodnutem miste a datu, ale neni povinen ani nakladat zbozi do Dopravního proštredku, ktery si musi zajistit pro odber kupujici, ani obstarat celni odbaveni v exportu a zaplatit naklady s tim souvisejici. Tato dolozka vyvolava v praxi mnoho problemu a autori Incoterms udajne zvazovali jeji ponechani v souboru. Nakonec se vsak rozhodli pro dosavadni zneni predstavujici hranici minimalni odpovednosti prodavajiciho.
Take v nasi praxi je pouzivani teto parity zdrojem cetnych neprijemnosti. Ty si povetsine vyvolavaji nasi obchodnici zbytecne provadenim nakladky zbozi a celni ho odbaveni zbozi, aniz by k tomu byli nuceni. Zname jiz radu pripadu, kdy doslo k poskozeni zbozi behem přepravy, jehoz nakladku provedl prodavajici, za ktere pak cini kupujici prodavajiciho odpovedneho, kdyz mu pokus o reklamaci u dopravce nevysel. Problemy se vyskytly i u celniho odbaveni. Nasi vyvozci svuj postup zpravidla omlouvaji tim, ze takto postupujic jiz leta, ze je to u nich zabehnuta praxe, ze maji obavu, ze by jinak zbozi neprodali nebo, ze odmitnutim techto sluzeb by mohli ztratit zakaznika atd., ale jen do okamziku, kdy nastanou problemy. Pak se rychle snazi dovolat vykladu dolozky, prav a povinnosti stran podle Incoterms, ale to je zpravidla jiz pozde. Bylo by dobre, kdybychom jiz cerpali ponauceni z lekci, ktere jiz mnohym nasim dovozcum ustedrili zahranicni partneri, kteri v souladu se znenim teto dolozky pravem odmitli provest nakladku zbozi na Dopravní proštredek pristaveny nasim dovozcem-kupujicim a zbozi celne odbavit ve vyvozu.
Jestlize se obavate, ze zmenou dosavadni praxe byste skutecne mohli ohrozit svoje postaveni vuci zahranicnimu partnerovi a hodlate nadale provadet nakladku a celni odbaveni, ktere vam neprislusi, pak si ve smlouve jasne vyhradte, ze tak cinite na zadost kupujiciho a na jeho nebezpeci a naklady. Daleko lepsi reseni v dane situaci by ovsem predstavovalo prejiti na paritu FCA.
Pokud jde o vlastni nakladku, ulozeni zbozi v Dopravním proštredku a jeho vykladku z Dopravního proštredku, zde je na miste pripomenout, ze odpovednost za tyto ukony neni v mezinarodni kamionove doprave Umluvou CMR, na jejimz podklade je mezinarodni nakladni doprava silnicnimi Dopravními proštredky provozovana, vubec resena. Jestlize přepravce zada, aby tyto ukony byly dopravcem provedeny, pak je treba, aby tento pozadavek uvedl v objednavce dopravy a je na dopravci, zda objednavku s touto podminkou akceptuje. I kdyz od ridicu nelze normalne ocekavat, aby se na fyzicky podileli na nakladce, nebot po jejim dokonceni by meli byt schopni zasednout neunaveni za volant a absolvovat bezpecne ctyr-, popr.ctyr a pul hodinovou jizdu, melo by byt v praxi pozadovano, aby dohlizeli na provedeni nakladky a ukladky zbozi, nebot radne prevzeti zbozi potvrzuji v nakladnim listu. Ridici by meli byt odpovedni za spravne ulozeni zbozi, jeho zabezpeceni proti posunu za jizdy i jeho vhodne rozlozeni na plose z hlediska osoveho zatizeni. Toto je v rade zemi kontrolovano a za eventuelni pretizeni os je dopravce pokutovan, pokud neni na miste pozadovano prelozeni nakladu.
Castym zdrojem problemu vznikajicich mezi odesilatelem a dopravcem je vlastni prejimka zbozi-nakladu. V tomto smeru vysla ridicum silnicnich Dopravních proštredku na pomoc mezinarodni stresni organizace kamionove dopravy IRU, ktera vydala pomucku zahrnujici vzorove zneni vyhrad, ktere muze ridic uplatnit pri nakladce nebo prejimce zbozi k přeprave od odesilatele. Pokud maji ridici vyhrady, meli by tyto podle tohoto vzoru pisemne uvest v kolonce cis. 18 nakladniho listu CMR. Spravne by jiste bylo, aby ridic svoje event.vyhrady s odesilatelem nejprve projednal a pokud je to mozne, aby v dohode s odesilatelem byla zajistena naprava. Muze se ovsem stat, ze se neshodnou, ze dojde k zapsani vyhrady do nakladniho listu anebo, ze v dusledku neshody mezi ridicem a odesilatelem, bude od realizace dopravy upusteno.

FCA, FAS, FOB = Skupina F

Do teto skupiny patri dolozky, v nichz hlavni přepravne neplati prodavajici a ten take neni odpovedny za sjednani kupni smlouvy. K vyrazne zmene doslo ve vydani Incoterms 2000 proti vydani 1990 u dolozky FCA, ktera je nyni v novem zneni upravena ve svou verzich a sice: pro pripad dodavky uskutecnovane prodavajicim ve svem objektu a pro pripad dodavky do kterehokoliv jineho mista, jimz muze byt pristav nakladky urceny kupujicim. V tomto druhem pripade je povinnosti prodavajiciho dodat zbozi k dispozici kupujiciho na prichozim Dopravním proštredku nevylozene. Vyhoda pouziti teto dolozky proti dolozce FOB spociva v tom, ze zbozi je davano k dispozici kupujicimu v jim, urcenem terminalu v pristavu nalodeni na prichozim Dopravním proštredku nevylozene a ze tim prodavajicimu odpadne povinnost hradit pristavni poplatky, ktere je jinak povinen hradit pri parite FOB.
V novem vydani Incoterms je rovnez zmena u dolozky FAS v tom smyslu, ze je nyni povinnosti prodavajiciho obstarat celni odbaveni ve vyvozu, coz v predchozim vydani pripadalo kupujicimu. Caste problemy jsou spojeny s uplatnovanim dolozky FOB, o jejiz existenci v souboru dolozek Incoterms autori rovnez pochybovali. Protoze se vsak jedna o dolozku, ktera ma nadale siroke pouziti ve svete, zustala sice ve vyctu dolozek, ale s jasnymi vyhradami. Pouziti teto dolozky prichazi dnes v uvahu jiz jen ve znacne omezenem rozsahu, coz je dano tim, ze dodavka je zalozena na prechodu zbozi pres zabradli lodi a toto je funkcni jiz jen v pripadech tzv.konvencni dopravy, nikoli v dopravach kontejnerovych a v dopravach typu LASH (Lighter Aboard Ship), v dopravach , v nichz nakladka probiha na přepravnich pasech, ssacim zarizenim apod. Ve vsech techto pripadech je vhodne pouzit paritu FCA.
U parity FOB se casto setkavame s dodatky, napr. FOB stowed nebo FOB trimmed. Vseobecny vyklad, s nimz se obvykle setkavame, je, ze se takovym ujednanim zavazuje prodavajici k dodani zbozi na lod nejen na jeji palubu, ale vcetne jeho ulozeni v utrobach lodi, tj.provedenim "stowage", coz znamena odborne ulozeni zbozi v lodi. Zpravidla se vsak zapomina na otazku prechodu rizika, zda nebezpeci ztraty a poskozeni zbozi, ktere je jinak dano prechodem zbozi pres zabradli lodi se timto posunuje do ulozeni zbozi uvnitr lodi. Tato namitka se primerene tyka i dodatku "trimmed" predstavujici odpovednost za rovnomerne rozhrnuti nakladu v lodi (zpravidla nakladu volne lozeneho).
K uplatnovani parity FOB je nutno poukazat jeste na pripady, kdy prodavajici nebude schopen obstarat pozadovany nalodovaci konosament, aniz by vzdor k teto parite zaplatil rejdari cele dopravne do pristavu urceni, protoze v dane relaci je vyhlasena povinna frankatura. Aby splnil podminku dodani v souladu s ustanovenim dolozky FOB, je prodavajici v takovem pripade nucen zaplatit namorni dopravne az do pristavu urceni, splnit povinnost, ktera by prislusela kupujicimu a teprve cestou zvlastniho jednani ziskat od kupujiciho uhradu. Je jasne, ze v podobnych pripadech by bylo pro prodavajiciho vyhodnejsi se misto parity FOB dohodnout s kupujicim na parite CFR

CFR CIF CPT CIP = Skupina C

Do teto skupiny jsou zarazeny dolozky, ktere oznacujeme jako nalodovaci nebo odesilaci. V nich je ukladano prodavajicimu, aby na vlastni naklad, za obvyklych podminek uzavrel přepravni smlouvu a zaplatil naklady a přepravne az do mista nebo pristavu urceni. Setkavame se casto s mylnou predstavou, ze jde o dolozky dodani, pri nichz nese prodavajici odpovednost za ztratu a poskozeni zbozi dokud toto nedojde do ujednaneho mista nebo pristavu urceni. Zde je na miste zduraznit, ze dolozky teto skupiny jsou v podstate stejne povahy jako dolozky kategorie E, nebot prodavajici splnuje sve povinnosti jiz v zemi nalodeni nebo odeslani. Hlavnim smyslem techto dolozek je osvobodit prodavajiciho od dalsich nakladu a nebezpeci po tom, co splnil sve smluvni povinnosti, ktere spocivaji v uzavreni přepravni smlouvy a v zaplaceni vsech nakladu az do predani zbozi urcenemu prijemci.
Pokud jsou sjednany dolozky CIF anebo CIP, ma prodavajici navic povinnost obstarat pojisteni, uzavrit pojistku a zaplatit pojistne ve prospech kupujiciho jimz je kryto nebezpeci ztraty a poskozeni zbozi behem přepravy. Sjednani pojisteni na podklade techto parit podle ustanoveni Incoterms je spojeno rovnez s problemy. Podle ustanoveni Incoterms je povinnosti prodavajiciho obstarat pojisteni ve prospech kupujiciiho s tzv. minimalnim krytim. Coz znamena pokryti na cenu uvedenou v kupni smlouve ve mene teto smlouvy zvysenou o 10 %, tedy na 110 % kupni ceny. Do pojistne hodnoty se krome fakturovane ceny zasilky zahrnuji naklady souvisejici s celnim odbavenim, přepravou, pojistenim vcetne ocekavaneho zisku, jejichz soucet zpravidla presahuje hranici 10% zvyseni kupni ceny. Souhrn techto polozek predstavujicich pojistnou hodnotu cini bezne u vyvoznich zasilek 30 az 40% zvyseni kupni ceny, takze v pripade skodni udalosti by odskodneni ve vysi 110% fakturovane ceny by skutecne naklady zdaleka nepokryvalo. Take pokryti na uroven tzv.minimalniho kryti podle Incoterms je zpravidla nedostacujici a v nejlepsim pripade pri prichazelo v uvahu pripojisteni. V pripadech nasich dovozu si dovozci musi uvedomit, ze pro ne nebezpeci ztraty a poskozeni zbozi nekonci vylodenim zbozi v pristavu urceni, ale ze jim pripadne nasledna doprava z pristavu do konecneho mista urceni. Pri parite CIF by nas dovozce byl nucen usek z vykladaciho pristavu do mista urceni sam separatne pojistit, nechce-li se vystavit riziku nepojisteni. Takto by doslo k tzv. lomenemu pojisteni, coz je oznaceni pro pojisteni zbozi, ktere je na přepravovanem useku kryto u dvou pojistoven. Je jasne, ze v pripade vzniku pojistne udalosti, muze byt problem urcit a prokazat, kdy a kde ke skode doslo a ktera ze dvou pojistoven by mela pojistnou udalost resit. Doporucujeme proto nasim kupujicim-dovozcum, aby pred sjednanim dolozky CIF dali prednost sjednani smlouvy na parite CFR a sami si obstarali pojisteni za cely Dopravní usek na jim pozadovane vysi a na kryti potrebnych rizik u jedne pojistovny. Toto doporuceni, pokud jde o vysi pojistne hodnoty a pokryti rizik se vztahuje i na dovozy provadene na parite CIP.
Jestlize dochazi k dovozu zbozi v kontejnerech pri parite CFR nebo CIF musime rovnez myslet na moznost provedeni nasledne dopravy z pristavu do konecneho mista urceni ve vnitrozemi. Toto je v pripade dovozu ze zamori casto problemem, jestlize podminky nebyly vcas s dopravcem projednany. Protoze sjednani přepravni smlouvy pri techto paritach prislusi prodavajicimu je treba, aby kupujici-nas dovozce vcas pamatoval na potrebu nasledne dopravy kontejneru a vcas pozadal sveho partnera - prodavajiciho, aby pri sjednavani přepravni smlouvy projednal podminky pro moznost přepravy kontejneru z vykladaciho pristavu do vnitrozemi, podminky pro vykladku kontejneru a kam a za jakych podminek bude mozno prazdny kontejner vratit. Ve vetsine pripadu nebylo na tuto okolnost pamatovano. Pravda, je mozne tyto podminky projednat s rejdarem az po dopluti lodi do vykladaciho pristavu, ale ty jsou zpravidla mene vyhodne a stavi dovozce jiz pred hotovou skutecnost, zatimco informace podana prodavajicim muze vest k tomu, ze dovoz v kontejneru v danem pripade bude odmitnut. Byli jsme svedky pripadu dovozu zbozi v kontejneru z Jizni Ameriky do Brna, kde vcasne projednani podminek bylo opomenuto, kontejner byl odvezen na vykladku do Brna, tam dovozce nespechal s vylozenim a kdyz se zacal zajimat, co s prazdnym kontejnerem, bylo mu sdeleno, aby jej vratil do Rotterdamu, ale aby zaplatil zdrzne a zadrzeni ve vysi predstavujici temer dvojnasobek dopravneho z Jizni Ameriky. I kdyz se podarilo pozadavek rejdare jednanim podstatne snizit, stala se presto cela transakce pro kupujiciho - dovozce vylozene ztratova

DAF DES DEQ DDU DDP = Skupina D

Tato skupina predstavuje dolozky dodani tedy pripady, ve kterych se prodavajici muze vazat na terminovane dodani.V novem vydani Incoterms dochazi ke zmenam v dolozce DAF, DEQ, DDU a DDP. Zmena v parite DAF, ktera je rozvedena v bodu A3, se kryje s praxi, ktera je bezne u nas uplatnovana, nicmene nepovazujeme tuto paritu za takovou, kterou bychom meli vyhledavat, nebot k prechodu rizika dochazi na hranici jen symbolicky.
Dolozky DES a DEQ se v nasi praxi zatim nevyskytovaly. Presto zmenu, ktera byla uvedena v pripade dolozky DEQ, pokud jde o povinnost kupujiciho obstarat celni odbaveni v dovozu a zaplatit s tim souvisejici naklady, pokladame i pro nas za prijatelnejsi.
Dulezita zmena byla zavedena u parity DDU a DDP. V obou pripadech je povinnosti prodavajiciho dat zbozi k dispozici kupujicimu na prichozim Dopravním proštredku nevylozene. Pred pristoupenim na uzavreni smlouvy na parite DDU je proto nutne, aby si prodavajici nalezite proveril, jak v zemi urceni probiha celni odbaveni, jak k procleni pristupuje kupujici a teprve potom zvazil moznost dodani pri teto parite. Podminky mozneho procleni si musi prodavajici rovnez nalezite proverit v pripade pozadovane parity DDP, zda vubec a za jakych okolnosti je schopen v cizi zemi celni odbaveni provest. Rozhodne se doporucuje pri dodavkach rozvrzenych na nekolik let stanovit jasnou hranici pro vysi cla a pripadnych dani a davek s tim, ze pripadne zvyseni jiz ponese kupujici.

Prodavajici
INCOTERMS 2000
DOKUMENTY
RIZIKA
NAKLADY
Kupujici
INCOTERMS 2000
INCOTERMS 2000
INCOTERMS 2000
INCOTERMS 2000
INCOTERMS 2000
INCOTERMS 2000


Nabizeji prakticke reseni vaseho interieru v exkluzivnim stylu

 • Exclusivni nabytek z masivu, Novinky. Sleva, Vyprodej
 • Nabytek na zakazky, vyroba na zakazku, zakazkova vyroba. Skrine na miru. Sleva, Vyprodej
 • Sektorovy nabytek. Variabilni program nabytek. Modulni program nabytek. Cenik. Sleva, Vyprodej
 • Prirucka, Informace

 • Feng shui domu, Feng shui kancelar, Feng shui nabytek, Feng shui barvy
 • Jak spravne vybrat Interierove dvere a podlahy. Interierove dvere
 • Incoterms. Incoterms 2000. Realizace Incoterms v doprave
 • Doprava, Spedice, logistika. Dopravni sluzby. Medzinarodna doprava
 • Pacasi. Počasí Praha


 • Home Wood Furniture Domki drewniane Interior Wood doors
  © NirGos.com - Wooden House Manufacturers